sm高跟踩踏给福利

sm高跟踩踏给福利

况既云当驱之于里,不必更出之表,而又云加白术合附子,以并走皮中逐水气,不仍出之于表乎。本经无一字虚设,而又上下相照应如此,愿与治本经者一质之。

内容:大枣色赤味甘,为火土合德,甘中带辛,其木多刺,则微兼乎金,故能安中润液而通九窍。 按伤寒论葛根汤证,何尝如是。

于桂枝汤论桂枝,曰桂枝宣心阳,从小肠连网以达于外。 于桂枝去桂加茯苓白术汤论五苓散,亦是入心肝血分之药,而五苓散桂苓五味甘草汤,均取其入膀胱化气,非桂枝自能化气,实因苓泽利水,引桂枝入于水中以化水为气。

此汗出且多,脉复迟,则非热蒸之汗出,而为表虚有寒邪之汗出。 但肝经之气,不能不涉及少阳,本经所主鼠瘰即少阳病也。

藕所以为血药者,以其在水中穿穴也。邹氏于经旨方意,咸未彻悟,强为扭合,不免自误以误人矣。

第五篇气血合脉说,人之有脉,与脉之可以验病,断不出内难经所言。麻黄驱阴邪发阳气,不仅入少阴而用甚普。

Leave a Reply