av12不卡电影

av12不卡电影

其米过心赤者,谓之生黄,未过心者,不堪入药。关节者,两肘两腋、两髀两,皆机关之室。

桃花苦平,专于攻决,下水除痰,消积聚利二便疗疯狂,千叶者勿用。又曰∶主耳聋、痈疮者,言耳不能听而为耳痈、耳疮之证。

 枣仁禀火土之气化,故四肢酸痛,周身湿痹可治也。又不独培色身之形脏,并可令精气溢泻而有子。

橘皮能达胃络之气,出于肌腠,故胸中之瘕热逆气可治也。肤受者捷如影响,况饵食者乎。

主治腰痛者,腰之外候,男子以藏精,女子以系胞。北粳凉,南粳温,新粳热,陈粳凉,赤粳热,白粳凉,新米动气。

四月勿食抱鸡肉,令人作痈,成漏,并男子虚乏。《拾遗》呼为猴姜;江右人呼为胡狲姜;日华呼为石毛姜。

Leave a Reply