av插

av插

 然此恒用食品,未发明诸鱼性动属火,惟鲫鱼属土,有调胃实肠之功。 熟则收敛津液,故疗胆虚不得眠,烦渴虚汗之证。

 有头扁与土同色而无纹者,土虺也,亦名曰,字形相类之误也。 凡疠风曾服过大枫子仁者,服白花蛇无效。

患痈疡香港脚人切不可食,助湿发毒动气,其患最速。 东垣言其阳中之阴,降而下,言其功也。

《日华子》又为砂糖能解酒毒,则不知既经煎炼便能助酒为热,与蔗子性异矣。奉使来滇,置一部于行箧,试之亦无不奇效。

《本经》主惊痫螈,寒热邪气,癫疾鬼精,蛊毒肠痔,火熬之良。 香药皆然,不独沉香也。

 痘疮黑陷,乃心热血凝,用生犀、玳瑁磨汁,入猪心血少许,紫草汤调服,则热解血和而陷豆起矣。西域人捕得取其油入贡,以供宫人涤除衣垢之用。

Leave a Reply